พิมพ์ใบเสร็จ
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล

** ในบาง Browser หรือบนโทรศัพท์จะไม่สามารถแสดง Preview เอกสารได้
ให้ผู้สมัครกดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารที่ด้านล่าง
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แจ้งปัญหาทางเทคนิค: support@prism.co.th

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการโทร 023924021 ต่อ 2309 - 2310

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 09/11/61
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี