ประกาศผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

06-02-2562

ประกาศผลสอบการวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

11-12-2561

ประกาศผลสอบการวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

11-12-2561

ขยายเวลารับสมัครระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561

12-10-2561

12-10-2561

ประกาศวันที่รับสมัคร และวันที่ชำระเงิน

  • สามารถสมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย เพื่อเข้ารับทุน พสวท. ระดับ ป.ตรี ถึง ป.เอกได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และสามารถชำระเงินตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
  • สามารถสมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น เพื่อเข้ารับทุน พสวท. ระดับ ม.ปลาย ถึง ปริญญาเอก 40 ทุน ถึง ป.เอกได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และสามารถชำระเงินตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

12-10-2561

ประกาศสมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

11-10-2561

ประกาศสมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

08-10-2561


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แจ้งปัญหาทางเทคนิค: support@prism.co.th

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการโทร 023924021 ต่อ 2309 - 2310

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 09/11/61
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี