คำถามและปัญหาที่พบบ่อย


คำถาม : เพื่อนสมัครให้ผิดตำแหน่ง แก้ไขได้รึเปล่าคะ

ตอบ : น้องๆ สามารถสมัครได้ประเภทเดียวและตำแหน่งเดียว หากสมัครผิดจะไม่สามารถแก้ไขได้ ควรสมัครด้วยตนเองเพื่อลดความผิดพลาดนะคะ

คำถาม : ชำระค่าสมัครสอบผ่าน NetBank กรุงไทยหรือผ่าน ATM กรุงไทย ต้องทำอย่างไรค่ะ

ตอบ :

ข้อควรระวัง
1. การสรรหาบุคลากรของ สสวท. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใด ๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงานได้
2. ไม่ควรสมัครในวันสุดท้ายหรือใกล้วันสุดท้าย เพราะถ้าคนสมัครมาก อาจทำให้ระบบล่มได้ และทำให้ไม่สามารถสมัครได้ทันตามเวลาที่กำหนด
3. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครได้เพียงประเภทเดียวและอัตราเดียวเท่านั้น จึงควรอ่านรายละเอียดประกาศ รับสมัครก่อนการสมัคร


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แจ้งปัญหาทางเทคนิค: support@prism.co.th

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการโทร 023924021 ต่อ 2309 - 2310

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 09/11/61
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี